We are a womenswear label that designs and makes modern and minimalistic garments with innovative details.

We use a unique combination
of fashion and product design
to create innovative and multi-
functional clothes with a sense
of humor and a strong focus on
updating known attributes of
clothing. Our collections are
cohesive and simple at first
glance, but a closer look re-
veals the playful twists. We
believe that continuous little
improvements can make a posi-
tive difference in life.

We are not sisters, but a team
of two good friends, soulmates
and business partners with
a passion for fashion: two de-
signers, Lucia Jarošová and Tamara Tóthová Markovičová. We do this because we love clothes and always wish to improve them with our own take on how they should look, feel and work on you.

Internationally focused, We Are Not Sisters works with some of the most enthusiastic and expe-
rienced talent all over Europe, with our base in Slovakia. We are dedicated to ethical practi-
ces throughout our production processes. All our clothes are made by skilled seamstresses
in Slovakia using only high quality materials produced in Europe.

Značka We Are Not Sisters vytvára
minimalistické oblečenie pre ženy
s dôrazom na inovatívne detaily.
Unikátnou kombináciou módneho
a produktového designu vzniká multifunkčné oblečenie so zmyslom pre humor.

Nie sme sestry, ale kamarátky a obchodné partnerky, produktové dizajnérky s nadšením pre módu: Lucia Jarošová a Tamara Tóthová Markovičová. Máme radi oblečenie a baví nás osviežovať ustálené for-
my odevov podľa našej predstavy
o tom, ako by oblečenie malo vyze-
rať, fungovať a aký pocit by z neho mala jeho nositeľka mať.

We Are Not Sisters je značka orien-
tovaná na medzinárodný trh so zá-
kladňou na Slovensku. Spolupra-
cujeme s tímom talentovaných ľudí z celej Európy. Záleži nám na enviromentálne a spoločensky zodpovednom prístupe, a preto je všetko naše oblečenie vyrábané na Slovensku z vysoko-kvalitných materiálov, ktoré nakupujeme priamo od európskych výrobcov.

Lucia Jarošová — Tamara Tóthová Markovičová